Dopravní značka P Reservé

908 

Svislé dopravní značení IP12 pro označení vyhrazeného parkovacího stání pro elektromobily.

Splnění zákonných podmínek

V souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení.

Odolné provedení

Kvalitní zpracování s dlouhou životností.

 

Dopravní značka Vyhrazené parkoviště, která splňuje požadavky zákona na označení parkovací plochy určené pro elektromobily. Dle zákona musí být značka Vyhrazené parkoviště doplněna dodatkovou tabulkou se symbolem elektromobilu, kterou v naší nabídce rovněž naleznete.

 

Rozměry (VxŠ)

700 x 500 mm