Připravte svůj dům na věk elektromobilů!

CO MUSÍTE VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE STAVĚT DŮM

Už při výstavbě rodinného domu myslete na to, že dříve či později budete chtít nabíjet jedno nebo více elektroaut.

Výkon nabíječek je nutné řídit podle aktuálního odběru elektřiny celého domu v porovnání s maximálním možným příkonem a tím využít maximální možný příkon na maximum. To znamená, že v době kdy je dům plně v provozu a má vyšší odběr elektřiny se auta nabíjí pomaleji. V noci je naopak odběr elektřiny domácností minimální a auta se nabíjí rychleji.

Druhou variantou je navýšení maximálního možného příkonu u distributora elektřiny. Tato varianta navýší měsíční paušál distributorovi a navíc ne všude místní podmínky navýšení umožňují.

MYSLETE NA DŮKLADNÉ PROPOJENÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ

Pro řízení výkonu nabíječek a vzájemné komunikaci mezi zařízeními je potřeba instalovat Modbus elektroměr do hlavního rozvaděče a propojit elektroměr s wallboxem datovým kabelem.

V případě instalace více wallboxů je potřeba udělat propojení datovým kabelem i mezi jednotlivými wallboxy – jeden wallbox je řídící a ovládá všechny ostatní.

CO DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT V DOBĚ STAVBY ČI REKONSTRUKCE DOMU?

  • Promyslet, kde budou v budoucnu umístěny wallboxy
  • Přivést z rozvaděče elektrický kabel k místům, kde budou wallboxy
  • Přivést z rozvaděče datový kabel k prvnímu wallboxu a udělat propojení datovým kabelem s dalšími wallboxy
  • Mít dostatek volného místa v rozvaděči pro budoucí instalaci jednoho Modbus elektroměru a tolika jističů, kolik bude wallboxů

POSTŘEHY Z PRAXE

Velice často jsme svědky toho, že stavitel domu má sice správně přivedeny elektrické kabely k místům, kde mají být wallboxy, ale datové kabely nataženy nejsou a na již dokončených novostavbách je mnohdy nemožné je dodatečně nainstalovat. Vyřešit to samozřejmě lze, ale jen pevně nastavenými výkony nabíječek.